Mimo dzielących różnic –  pokoleniowych, światopoglądowych, politycznych

    wobec ŚMIERCI jesteśmy sobie wszyscy równi.

    I równie bezradni…

    W poszukiwaniu sensu…zostajemy z tajemnicą.