Tak niewiele trzeba…

   Czy to tak mało

   Cieszyć się słońcem,

   Być radosnym na wiosnę,

   Kochać, myśleć, działać ;

   Przyjażnie kultywować

   I nie mysleć o wrogach?…

                                             M.A.

 

 No właśnie…..